Som una cooperativa d’estructura horitzontal i igualitària, amb un funcionament associatiu. L’òrgan de decisió és l’assemblea de base. Entre tots i totes assumim les feines del projecte, des de l’economia i la tria de productes fins a les tasques més quotidianes mitjançant la organització en comissions.

Mensualment hi ha Assemblea on es fan les valoracions generals, i s’aproven les propostes de les comissions (que són autònomes però no independents).

Les Comissions són:

  Paperassa
  Producte elaborat
  Producte fresc
  Relacions internes
  Relacions externes
  Manteniment
  Economia
  Activisme
  Comunicació
  Internet

Es rep la comanda un cop a la setmana, les tardes dels dimecres, el Dia de treball, en què per torns els membres de la cooperativa participen en la elaboració, repartició i cobrament de les cistelles.
També és el moment de fer vida associativa i fer petar la xerrada!

Cada membre de la cooperativa té uns drets i uns deures.