Desitgem un consum diferent on no es valori únicament l’aparença i el cost dels aliments. Volem recuperar els sabors i consumir responsablement tenint en compte aspectes socials i medioambientals.

Busquem una forma de relació més directa amb els productors de manera que ens permeti conèixer tant el procés productiu com possibilitar la coneixença de les inquietuds de cada part.

Optem per productes agroecològics (que es basen en cultius sostenibles medioambientalment) i hi incorporem criteris de producció local, compra directa i de temporada. Treballem amb productors que tinguin un sistema de producció respectuós amb els/les treballadores.